Programma- en Project Management

Met meer dan 23 jaar aan ervaring hebben wij een uitgebreide expertise opgebouwd in zowel technische als mensgerichte aspecten. Deze combinatie zorgt ervoor dat uw project bij ons in goede handen is, omdat wij niet alleen de technische aspecten begrijpen, maar ook de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken en verder kijken dan alleen technische oplossingen.

Verandering is een constante in elke organisatie. Of het nu gaat om veranderingen die van buitenaf worden opgelegd of beslissingen die intern worden genomen, de implementatie ervan vormt altijd een uitdaging. De complexiteit van veranderingsprocessen zit vaak in de potentiële impact op mensen, processen, de omgeving of werkwijzen, maar ook in de tijdsdruk en de complexiteit van het traject zelf.

Steeds vaker worden veranderingen projectmatig aangepakt. Echter, het komt regelmatig voor dat de gewenste resultaten niet worden behaald. Een project kan op zichzelf weliswaar positieve bijdragen leveren, maar in relatie tot andere projecten kan het juist averechts werken. Om de bedrijfsvoering en de overkoepelende doelstellingen effectief te kunnen sturen, is het essentieel om de samenhang tussen projecten te waarborgen. Daarom wordt er steeds vaker gebruikgemaakt van programmamanagement.

Effectief projectmanagement vereist een solide organisatie, grondige voorbereiding, een doordachte planning en nauwgezette opvolging gedurende de uitvoering tot en met de oplevering. Hierbij hoort ook nauwkeurige rapportage. Tijdens projecten is het cruciaal om te sturen op de vijf parameters (tijd, geld, kwaliteit, organisatie en informatie). Wij garanderen professioneel projectmanagement met technische kennis en niet minder belangrijk, niet-technische vaardigheden zoals luisteren, organiseren, proactief handelen, oog voor detail, delegeren, communiceren en anticiperen.