Service Management

Service Management en ITIL worden tegenwoordig vaak in één adem genoemd. Bij Merddin beschikken we over uitgebreide expertise om u te begeleiden op het gebied van Service Design, Service Transition en Service Operation. Onze diepgaande kennis stelt ons in staat om u te ondersteunen bij het ontwerpen, implementeren en beheren van hoogwaardige services die voldoen aan de ITIL-standaarden.

Of het nu gaat om het ontwerpen van innovatieve serviceconcepten, het soepel overgaan naar nieuwe services, of het efficiënt beheren van operationele processen, wij staan klaar om u te helpen met op maat gemaakte oplossingen die perfect aansluiten bij uw behoeften en doelstellingen.

Service Design

Het Service Level Management (SLM) proces omvat een reeks activiteiten die nodig zijn om het gewenste serviceniveau van uw klant vast te stellen en te handhaven. Het hoofddoel van Service Level Management is om dit serviceniveau transparant te maken, overeen te komen, te beheren en er verantwoording over af te leggen. Het vormt het proces waarbij, middels een nauwe samenwerking tussen u en uw klant, wordt gezorgd voor het vaststellen en beheersen van een optimaal serviceniveau.

De implementatie van het Service Level Management proces kan alleen volledig succesvol zijn wanneer alle andere ITIL processen aanwezig zijn of ook worden geïmplementeerd. Het legt de basis voor een effectief beheer van de servicekwaliteit en draagt bij aan een gestroomlijnde en proactieve aanpak van dienstverlening. Met Service Level Management kunt u de verwachtingen van uw klant beheren en voldoen aan de overeengekomen serviceniveaus, wat essentieel is voor het behoud van klanttevredenheid en het succes van uw organisatie op lange termijn.

Service Transition

Change Management is een gestructureerd proces dat dient om gewenste veranderingen in de dienstverlening te identificeren, prioriteren, initiëren, evalueren en aan te passen indien nodig. Het doel van Change Management is om elke aanpassing op een efficiënte en directe wijze te behandelen, zodat deze veranderingen zo min mogelijk verstoringen veroorzaken in de bedrijfsprocessen. Dit wordt bereikt door veranderingen op een gecontroleerde manier uit te voeren, waardoor verstoringen en afwijkingen van het dienstenniveau als gevolg van deze wijzigingen tot een minimum worden beperkt.

Het uiteindelijke streven is om ervoor te zorgen dat de dienstverlening consistent en betrouwbaar blijft, zelfs tijdens periodes van verandering.

Service Operation

Het Incident Management proces omvat de initiële respons op vragen, verzoeken en verstoringen, inclusief de communicatie met de melder van het incident. Het hoofddoel van dit proces is om de dienstverlening zo snel mogelijk te herstellen naar het niveau zoals vastgelegd in de Service Level Agreement (SLA), met minimale impact op de bedrijfsactiviteiten en gebruikerservaring. Dit houdt in dat alle inspanningen gericht zijn op het efficiënt oplossen van problemen en het terugbrengen van de dienst naar normaal functioneren, zodat uw bedrijf en gebruikers zo min mogelijk hinder ondervinden.